Rent & Real Finance s.r.o.

Výkup nemovitostí

  • Vykoupíme Vaši nemovitost za nejvýhodnější cenu na trhu.
  • Vykupujeme, byty, rodinné domy, chaty, chalupy, pozemky.
  • Peníze za Vaši nemovitost můžete mít do 24 hodin.
  • Peníze vyplácíme při podpisu kupní smlouvy.

Máte-li zájem zjisti kolik Vám za Vaši nemovitost nabídneme potom nám zavolejte, nebo nám zanechte vzkaz prostřednictvím tohoto formuláře.

Váš vzkaz:

Váš e-mail:

 
Zavřít vstupní dotazník k pohledávce
Vstupní dotazník k pohledávce
Věřitel
Jméno, příjmení / Název společnosti: RČ / IČ:
Bydliště / Sídlo: Kontaktní osoba:
E-mail: Telefon:
Adresa pro doručování korespondence:
Dlužník
Jméno, příjmení / Název společnosti: RČ / IČ:
Bydliště / Sídlo: Kontaktní osoba:
E-mail: Telefon:
Adresa pro doručování korespondence:
Pohledávka
Počet pohledávek: Celková výše pohledávek:
Datum splatnosti: Uznání dluhu, nebo závazku:
Vzniká z titulu: (např. kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o půjčce, postačí i slovní popis vzniku pohledávky)
Doklady prokazující oprávněnost pohledávky (např. nabídka, objednávka, smlouva, podepsaný předávací protokol či dodací list, faktura, doklad o zálohách a částečných úhradách, atd.)
Způsob zajištění pohledávky (např: ručitel, směnka, zástavní právo, atd.)
Majetkové a jiné poměry dlužníka
Movitý a nemovitý majetek ve vlastnictví dlužníka:
Poslední známé zaměstnání:
Jste s dlužníkem v kontaktu?: Podniká nadále?:
Dosavadní opatření
Telefonické upomínky Žaloba Návrh na konkurz, likvidace
Písemné upomínky Platební rozkaz, rozsudek Trestné řízení
Splátkový kalendář Návrh na nařízení exekuce Byla využita jiná inkasní společnost či AK?
Požadavek
Způsob vymáhání pohledávky: Mimosoudní cestou Soudní cestou
Máte zájem pohledávku postoupit (prodat) a za jakou hodnotu?:
Ostatní
Bez vyplnění údajů o přesné identifikaci dlužníka, jeho majetkových poměrech, o pohledávce a způsobu jejího zajištění není možné objektivně vyhodnotit reálnou vymožitelnost Vaší pohledávky za dlužníkem.
Souhlasím se zpracování shora uvedených osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
H.S.G.I. - Informační systémy